Thursday, 17 May 2018

Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2018 | Νοητά και Πραγματικά Μνημεία

Η διοργάνωση "Νοητά και Πραγματικά Μνημεία"  αποτελεί την υλοποίηση της Εικαστικής  Πορείας  για το  2017  και  2018. Η  διαδικασία  αυτές  τις  δύο  χρονιές  αποσκοπεί στην  πραγματοποίηση μιας νομαδικής σχεσιακής διαδικασίας που θα διερευνά τον τόπο, την  ύλη,  τη μνήμη της  ιστορίας.  Με  μια σειρά  δράσεων (καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών,  θεωρητικών) οι Πρέσπες μεταμορφώνονται σε μια περιοχή ολιστικής ανάπλασης της  καλλιτεχνικής πρακτικής και της μνήμης των ανθρώπων.  Στην  πρώτη  περίοδο  (1  έως  8  Ιουλίου)  θα  ολοκληρωθεί  ο  μετασχηματισμός  του  εγκαταλειμμένου φυλακίου του Στρατού σε  Μνημείο Ανθρώπινης Δραστηριότητας  και  θα δημιουργηθεί μια κεραμική τοιχογραφία στο εξωτερικό τοίχο του Σταθμού στους  Ψαράδες.  Ταυτόχρονα  στην  ίδια  αυτή  περίοδο  του  Ιουλίου  θα  πραγματοποιηθεί  μια  Πορεία  που  θα  διανύει  την  απόσταση  Ψαράδες/Μοσχοχώρι  σε  πέντε  ημέρες.  Στη  δεύτερη περίοδο (24 έως 28 Αυγούστου) θα διανυθεί η διαδρομή του Μεγάλου Ελιγμού  στο Γράμμο ανασυσταίνοντας με αυτό τον τρόπο ένα ιστορικό γεγονός του Εμφυλίου  Πολέμου εβδομήντα χρόνια μετά το συμβάν.   Με  τις  δύο  αυτές  διαδοχικές  διαδικασίες  θα  υλοποιηθούν  στις  Πρέσπες  δύο  είδη  Μνημείων:  τα  Υλικά  (το  Μνημείο  της  Ανθρώπινης  Δραστηριότητας,  Κεραμική  Τοιχογραφία) και τα Νοητά (οι διαδρομές της Εικαστικής Πορείας στην περιοχή) που  διερευνούν την περιοχή σχηματίζοντας αποθετήρια μνήμης για τους επερχόμενους.  Πιο  συγκεκριμένα  η  διαδικασία  Εικαστική  Πορεία  προς  τις  Πρέσπες  2018  θα  υλοποιηθεί σε δύο περιόδους με αντίστοιχες θεματικές:


1.
φύση/όρια/υλικά ΙV , 1 έως 8  Ιουλίου 2018,  (υλοποίηση εργαστηρίων 4 έως 8  Ιουλίου)

2.
Ο Μεγάλος Ελιγμός ,  24 έως 28 Αυγούστου 2018 Οι  διαδικασίες  θα  ολοκληρωθούν  με  ένα  Διεθνές  Συνέδριο  για  το  Μνημείο  (ημερομηνίες θα ανακοινωθούν)

Καλλιτεχνική, Επιστημονική και οργανωτική επιτροπή 
Γιάννης Ζιώγας , Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΕΤ/ΠΔΜ
Φίλιππος Καλαμάρας , Διδάσκων, ΤΕΕΤ/ΠΔΜ
Θοδωρής Ζυρπιάδης,  ΕΕΠ, ΤΕΕΤ/ΠΔΜ
Συντονιστής φορέας
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, ΠΔΜ

Φορείς Υποστήριξης/Συνεργαζόμενοι φορείς
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Δήμος Πρεσπών
Φορέας Εθνικού Δρυμού Πρεσπών
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μελίτης

Πληροφορίες και φόρμες συμμετοχής θα βρείτε ΕΔΩ.

EDITO | Ο ρόλος και η επίδραση του Εικαστικού Επιμελητή

Ο γράφων, ως επιμελητής της έκθεσης
του ζωγράφου Μιχάλη Τσίνογλου
στην Myrό Gallery, τον Οκτώβριο του 2016,
στην διάρκεια του στησίματος,
φωτογραφημένος από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
©Φωτογραφία: Μιχάλης Τσίνογλου,
All rights reserved, 2016.

Ο ρόλος του Επιμελητή και της εικαστικής επιμέλειας έχει παραμείνει σε ένα καθεστώς θολής αιώρησης στο κενό στην Ελλάδα σήμερα, με αποτέλεσμα πολλά να λέγονται, λίγα να γράφονται και σε πολλές ασυμφωνίες να οδηγούν. Συνεπώς σε αυτό το άρθρο θεωρώ άστοχο να ασχοληθώ με το τι είναι και τι δεν είναι Επιμέλεια -όπως άλλωστε θα ήταν εξίσου άστοχο να ασχοληθεί κάποιος με το τι είναι και τι δεν είναι Τέχνη. Θα ασχοληθώ με το τι μπορεί να κάνει ο Επιμελητής σήμερα και τι μπορεί να περιμένει καθένας από αυτόν στην Ελλάδα· διότι η αποτελεσματικότητα κάθε επαγγελματικής ενασχόλησης, δεν είναι διάφορη από τις δυνατότητες του ευρύτερου χώρου της  Τέχνης και την ωρίμανση του χρόνου που λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα.

Ορισμένως, ο ρόλος της Επιμέλειας είναι να φροντίζει για μια ορθή πρόσληψη του συνόλου του εννοιολογικού περιεχομένου μιας έκθεσης αδιαχώριστα μαζί με τις αισθητικές επιλογές και τα επιδραστικά στοιχεία που επιλέγει για τα έργα του ο καλλιτέχνης απευθυνόμενος στο κοινό του, ειδικό ή/και γενικό. Ο  ρόλος της Επιμέλειας μιας σειράς έργων περιλαμβάνει την Έκθεση και Τεκμηρίωση τους με στόχο την καλύτερη πρόσληψη τους από το γενικότερο, και όχι μόνο το στενοκέφαλα εννοούμενο σαν  “φιλότεχνο” κοινό. Σε αυτό το σημείο ο ρόλος του Επιμελητή είναι καίριος, καθώς ουσιαστικά χτίζει γέφυρες και εισάγει στην ουσία του έργου του καλλιτέχνη και των έργων που αποτελούν την Έκθεση τους θεατές του με το Επιμελητικό Κείμενο. Πέραν του Επιμελητικού Κειμένου,  σημαντική θεωρείται η Επιλογή Έργων που θα εκτεθούν και η Χωροθεσία των έργων Τέχνης στον δεδομένο χώρο της έκθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ύφος ή/και το περιεχόμενο έργων που έχουν παραχθεί την ίδια χρονική περίοδο δεν εντάσσονται αρμονικά σε μια σειρά έργων που δημιουργήθηκε την ίδια περίοδο, συνεπώς η έκθεση τους τείνει να αποπροσανατολίζει ή να αντιτίθεται στο “σώμα” της σειράς, οπότε η συνέκθεση με τα υπόλοιπα έργα κρίνεται από την Επιμελητή ότι θα συμβάλλει αρνητικά στην πρόσληψη των έργων του καλλιτέχνη· τότε τα συγκεκριμένα έργα αποβάλλονται από την ύλη της έκθεσης. Ακολουθεί η Χωροθεσία των έργων τέχνης. Στον αντίποδα, ο καλλιτέχνης βρίσκεται συχνά σε μειονεκτική θέση ως προς την χωροθέτηση της έκθεσης του για ψυχολογικούς λόγους που σχετίζονται με αυτό που ξέρει για τα έργα έναντι της πρόσληψης τους από έναν λιγότερο διαμεσολαβημένο θεατή. Επιπρόσθετα θεωρείται σημαντικό αφενός να περιοριστεί η “συνομιλία” των έργων με δομικά στοιχεία του χώρου, αφετέρου η παρουσίαση τους να είναι ισορροπημένη, και, συχνά, να εκφέρεται αρμονικά ως προς  την θέαση του.


Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ