Wednesday, 16 August 2017

Wall Photo Festival 2017 | "Ανοιχτά παράθυρα 2017": Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο των δράσεων του Wall Festival, διοργανώνεται από την PhoTonic έκθεση με θέμα «Ανοιχτά παράθυρα 2017» . Προσκαλούνται φωτογράφοι και καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν το φωτογραφικό μέσο να καταθέσουν τις δικές τους φωτογραφίες για τη δική τους συμμετοχή στην εν λόγω έκθεση, με καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής μέχρι και 28 Αυγούστου 2017.  αξιολόγηση των φωτογραφιών θα έχει ως βάση τη σύνθεση, τη συνοχή και τη σχέση τους με το θέμα του διαγωνισμού "Ανοιχτά παράθυρα 2017 ". Η φωτογραφική έκθεση υπό τον τίτλο "Ανοιχτά παράθυρα 2017 " φιλοδοξεί να συγκεντρώσει και να προσφέρει την οπτική του καθένα μας για τον κόσμο μέσα από ένα «ανοιχτό παράθυρο». Ανοιχτό παράθυρο όπως τα μάτια μας που βλέπουν, Ανοιχτό παράθυρο όπως η κάρδια μας που αγαπά και οτιδήποτε ανοίγεται προς τον άλλον , αναζητά και έχει κάτι να πει .. Την 3η Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των καλύτερων φωτογραφιών, των οποίων η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο Πολυδώρου , Άνω Πόλη από 8.9έως 10.9.2017 ώρες 10.00-24.00. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και διάκρισης .Όροι Συμμετοχής στο φωτογραφική έκθεση με τίτλο "Ανοιχτά παράθυρα 2017"
1. Οι δηλώσεις συμμετοχής και το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να σταλούν το αργότερο έως τις 28 Αυγούστου 2017.
2. Υποβολή Φωτογραφιών
Η κατάθεση του υλικού γίνεται σε ψηφιακή μορφή στο e-mail: wallfestival@gmail.com
Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής με ΜΙΑ φωτογραφία.
Το email-συμμετοχής θα που θα αποσταλεί θα έχει τίτλο <<ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Wall Photography Festival>> και θα είναι συνημμένο το ψηφιακό αρχείο της φωτογραφίας.
Το μέγεθος της ψηφιακής φωτογραφίας δεν θα είναι μεγαλύτερο από 2 ΜΒ και θα αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα ως το όνομα του αρχείου (πχ: papadopoulosxristos.jpeg )
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
3. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι πρωτότυπη δουλειά των συμμετεχόντων και για τυχόν κλοπή φωτογραφιών η διοργανώτρια αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη.
4. Το Wall Photography Festival αναλαμβάνει δωρεάν την εκτύπωση των φωτογραφιών που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχή σε διαστάσεις 30Χ45 Το Wall Photography Festival δεν είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει την τυπωμένη φωτογραφία στον δημιουργό της.
5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δηλώνουν ότι παραχωρούν στους διοργανωτές του διαγωνισμού το δικαίωμα δημοσίευσης, έκθεσης και εκτύπωσης των φωτογραφιών, για λόγους δημοσιότητας κ.α., με τον όρο της αναφοράς των ονομάτων των δημιουργών, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής τους.
6. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Wall Photography Festival δηλώνουν αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού και παραιτούνται κάθε δικαιώματος διεκδίκησης αμοιβής από τις φωτογραφίες με τις οποίες συμμετέχουν στον διαγωνισμό .
7. Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν στους φωτογράφους.
8. Τα κριτήρια αξιολόγησης των φωτογραφιών θα είναι η σύνθεση, η συνοχή και η σχέση τους με το θέμα του διαγωνισμού "Ανοιχτά Παράθυρα 2017 ".
9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού από τους συμμετέχοντες αλλά και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας αρχής. Η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (μη αναγραφή στοιχείων, αναληθή στοιχεία, αποστολή πάνω από μία φωτογραφία κλπ) αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την διαδικασία.
10. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση ή άλλη διεκδίκηση.
11. Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό αποδέχεστε την ενημέρωση σας μέσω email για τις δράσεις του Festival.

Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την συμμετοχή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Wall Photo Festival 2017 στο τηλέφωνο 6977355218 ή μέσω e-mail στο wallfestival@gmail.com

EDITO | Ο ρόλος και η επίδραση του Εικαστικού Επιμελητή

Ο γράφων, ως επιμελητής της έκθεσης
του ζωγράφου Μιχάλη Τσίνογλου
στην Myrό Gallery, τον Οκτώβριο του 2016,
στην διάρκεια του στησίματος,
φωτογραφημένος από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
©Φωτογραφία: Μιχάλης Τσίνογλου,
All rights reserved, 2016.

Ο ρόλος του Επιμελητή και της εικαστικής επιμέλειας έχει παραμείνει σε ένα καθεστώς θολής αιώρησης στο κενό στην Ελλάδα σήμερα, με αποτέλεσμα πολλά να λέγονται, λίγα να γράφονται και σε πολλές ασυμφωνίες να οδηγούν. Συνεπώς σε αυτό το άρθρο θεωρώ άστοχο να ασχοληθώ με το τι είναι και τι δεν είναι Επιμέλεια -όπως άλλωστε θα ήταν εξίσου άστοχο να ασχοληθεί κάποιος με το τι είναι και τι δεν είναι Τέχνη. Θα ασχοληθώ με το τι μπορεί να κάνει ο Επιμελητής σήμερα και τι μπορεί να περιμένει καθένας από αυτόν στην Ελλάδα· διότι η αποτελεσματικότητα κάθε επαγγελματικής ενασχόλησης, δεν είναι διάφορη από τις δυνατότητες του ευρύτερου χώρου της  Τέχνης και την ωρίμανση του χρόνου που λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα.

Ορισμένως, ο ρόλος της Επιμέλειας είναι να φροντίζει για μια ορθή πρόσληψη του συνόλου του εννοιολογικού περιεχομένου μιας έκθεσης αδιαχώριστα μαζί με τις αισθητικές επιλογές και τα επιδραστικά στοιχεία που επιλέγει για τα έργα του ο καλλιτέχνης απευθυνόμενος στο κοινό του, ειδικό ή/και γενικό. Ο  ρόλος της Επιμέλειας μιας σειράς έργων περιλαμβάνει την Έκθεση και Τεκμηρίωση τους με στόχο την καλύτερη πρόσληψη τους από το γενικότερο, και όχι μόνο το στενοκέφαλα εννοούμενο σαν  “φιλότεχνο” κοινό. Σε αυτό το σημείο ο ρόλος του Επιμελητή είναι καίριος, καθώς ουσιαστικά χτίζει γέφυρες και εισάγει στην ουσία του έργου του καλλιτέχνη και των έργων που αποτελούν την Έκθεση τους θεατές του με το Επιμελητικό Κείμενο. Πέραν του Επιμελητικού Κειμένου,  σημαντική θεωρείται η Επιλογή Έργων που θα εκτεθούν και η Χωροθεσία των έργων Τέχνης στον δεδομένο χώρο της έκθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ύφος ή/και το περιεχόμενο έργων που έχουν παραχθεί την ίδια χρονική περίοδο δεν εντάσσονται αρμονικά σε μια σειρά έργων που δημιουργήθηκε την ίδια περίοδο, συνεπώς η έκθεση τους τείνει να αποπροσανατολίζει ή να αντιτίθεται στο “σώμα” της σειράς, οπότε η συνέκθεση με τα υπόλοιπα έργα κρίνεται από την Επιμελητή ότι θα συμβάλλει αρνητικά στην πρόσληψη των έργων του καλλιτέχνη· τότε τα συγκεκριμένα έργα αποβάλλονται από την ύλη της έκθεσης. Ακολουθεί η Χωροθεσία των έργων τέχνης. Στον αντίποδα, ο καλλιτέχνης βρίσκεται συχνά σε μειονεκτική θέση ως προς την χωροθέτηση της έκθεσης του για ψυχολογικούς λόγους που σχετίζονται με αυτό που ξέρει για τα έργα έναντι της πρόσληψης τους από έναν λιγότερο διαμεσολαβημένο θεατή. Επιπρόσθετα θεωρείται σημαντικό αφενός να περιοριστεί η “συνομιλία” των έργων με δομικά στοιχεία του χώρου, αφετέρου η παρουσίαση τους να είναι ισορροπημένη, και, συχνά, να εκφέρεται αρμονικά ως προς  την θέαση του.


Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ